top of page

Ett koncept för ett tryggt & hållbart samhälle
Kopplar dina djur och värdesaker till dig
En tjänst för livet 

Smartinventory®

Smartinventory.se 
DIGIDOG Digitalahundpärmen.se
DIGIHORSE Digitalahästpärmen.se 
DIGIBOAT Digitalabåtkortet.se 
Efterlyst24 Wanted24 Lost or Stolen Database 

Vår mission 
Vi ska bidra till en trygg och hållbar vardag för människor, djur och vår jord 
Vår värdegrund

 • Trygghet & lugn

 •  Miljö & hållbarhet

 • Kärlek för människa och vår jord

Vår vision
Att alla använder vårt koncept Smartinventorys olika tjänster

Affärsidén och problembild från ett inbrott
Från 6 månader till 1 timme

Konceptet Smartinventory uppstod efter att grundarens föräldrar drabbats av ett inbrott. Det tog under 6 månader enorm kraft och tid att minnas och sammanställa vad som saknades till polis för att kunna efterlysa objekten samt två månader till att skapa underlag till försäkringsbolag för att få så rätt ersättning, grundaren tänkte, det här måste gå att göra så mycket bättre. Med nuvarande lösning hade det tagit under 1 timme. Smarta lösningar försvårar bedrägerier och försäljning av stöldgods och bortsprungna djur eller borttappad egendom kan med var mans mobiltelefon efterlysas i ett nytt publikt sökregister för stulna värdesaker, bortsprungna djur och egendom.    

 Fakta: Sverige 
2018 anmäldes det ca 17000 bostadsinbrott varav 10000 inbrott var i villa och resterande 7000 i lägenheter. Endast 3% klarades upp. Det stals 65700 cyklar med en uppklaringsprocent på strax över 0%! Det stals 1700 båtar och 2500 båtmotorer, listan av stöld kan göras lång.  Antalet skilsmässor var ca 25000 och dödsfall uppgick till 92000.
Det finns 956000 hundar och 696000 hundägare och ca 1,2 miljoner katter.  Dessa går från avel till ägare och säljs och byter ägare, samt springer bort. Ca 300 hunddagis med pensionat tar emot kunders djur varje dag.  

  
Problembild & Behov
Vi vet att vi kan drabbas av händelser och att snabbt hitta rätt uppgifter är viktigt. Vi vet att vi behöver spara kvitton och intyg uppdaterat i säkert förvar och gärna tillhands. Vi bör ha allt klart om något händer.  Det är jobbigt och tråkigt, det blir liksom inte gjort blev svaret för oss när vi gjorde våra förstudier 2012. Vi vill alla göra en bra affär. Med ett handskrivet kvitto växlar många stulna värdesaker ägare utan någon möjlig kontroll, för det finns inte bra sätt att kontrollera. Djurägare har olika pärmar med alla uppgifter om varje individ, många gånger med originaldokument som tas med på tävlingar och lätt komma bort eller förstöras av väta, till stor förtret i stunden. Djur springer bort frekvent och det pågår en handel med sk smuggelhundar. Det finns ett behov av att snabbt och säkert komma åt rätt sammanställd information. Att genomföra säkra personidentifierade överlåtelser för en trygg affär. Samt kopplas till ett publikt internationellt sökregister för efterlysta värdesaker och saknade djur, så att allmänheten kan bistå uppklarande med hjälp av sin mobila enhet.       

Våra förstudier
I förstudier har fysiskt avstämning längs resan gjorts med utöver ett stort antal människor i olika åldrar från gammal till ung, bl a med polis, säkerhetssamordnare, SSF Stöldskyddsföreningen, Larmtjänst AB, begravningsbyråer. Vi har träffat många djurägare, från hästar, katter till hundägare. Vi har pratat med uppfödare och ägare av hunddagis och pensionat om dess olika behov och lösningar som blivit del av tjänstens lösningar.


Lösningen: Ett smart säkert digitalt register dygnet runt
Beroende på händelse och ålder uppskattas och tillför våra olika lösningar på flera olika sätt.  
Tjänsten kopplar dina värdesaker och djur på ett strukturerat sätt till dig och kan med tjänstens efterlysningsfunktioner öka chansen till att både djur och egendom snabbt kommer sin rättmätige ägare tillbaka . Tjänsten passar utmärkt för alla som äger något värdefullt, även för djurverksamheter. Smarta lösningar där dina värdesaker med vårt koncepts kontroll hjälper dig att agera vid plötsliga händelser som inbrott eller brand. Här finns dina värdesaker inför en skilsmässa och möjlighet att planera vem som tar hand om hunden i händelse av sjukdom eller bortgång, eller skapa rättvis arvsfördelning.  Listan av lösningar är lång. Här nedan har vi listat en del av den positiva påverkan vårt koncept har skapat för användare.


Gediget arbete med kodproffs 
8 år och lågt räknat 8500 timmar, 7-siffrigt belopp senare når tjänsten marknaden på riktigt. 2012 gjordes förstudier i kombination med kodning. 2014 gjordes beta-tester med Villaägarnas medlemmar i Nynäshamn. 2017 säkerhets-säkrades kod, inloggning, krypterad surf och databas. Vi har varit först ut från första stund med helheten. Vi har känsla för trygghet och hållbara lösningar och inspireras av Globala målen 2030
 Med våra lösningar gör vi allt vi kan kan för att bidra till dem.   

Rättigheter: 
Intercontact AB 556844-2627 
Äger samtliga rättigheter Tjänsten bidrar såväl ekonomiskt som med mjuka värden positivt till:

Användare​

Snabb hantering vid händelse

 • Ett lugn att ha koll på allt av värde

 • Hålla sams med nära och kära

 • Minskad stress när allt är som värst

 • Kontroll på var saks värde

 • Kontroll på vart värdesaken finns

 • Kontroll på garantier

 • Kontroll på intyg för djur

 • Att försvåra häleri

 • Att tryggt digitalt överlåta föremål och djur till köpare

 • Att tryggt digitalt överlåta djur vid uppfödning

 • Att ha allt klart vid en inspektion från myndighet el SKK 

 • Färdiga rapporter som sammanställer 

 • Ökad möjlighet att återfå förlorad egendom och djur

 • Kontroll på alla olika försäkringar för djur och hem

 • Lägre försäkringspremier

 • Rätt betald försäkringspremie

 • Lättare dialog om "rätt" ersättning med försäkringsbolag 

 • Kontroll på värdehöjande reparationer

 • Kontroll på veterinärsbesöken och kostnader

 • Ta tillvara och föra vidare föremåls historia

 • Lättare dialog med släkt med arvsplanering

 • Att bidra till att inte kasta och köpa nytt

 • Att bidra till en trygg och hållbar vardag 

Samhälle brott & polis 

 • Rätt uppgifter vid anmälan

 • Minskat häleri 

 • Färre antal brott, stöld och bedrägerier 

 • Ökat uppklarande

 • Färre antal timmar för utredning

 • Att försvåra för internationella ligor

 • Ökat fortroende för polis​


Försäkringsbolag​

 • Färre antal bedrägerier

 • Lägre försäkringspremier

 • Färre antal timmar att utreda

 • Bättre och snabbare underlag från drabbad

 • Färre diskussioner om värde

 • Förbättrad kundupplevelse


Miljö - fokus hållbarhet ​​​

 • Att inte kasta och köpa nytt

 • Förlängd livstid på värdesaker

 • Garantireparationer istället för att kastas 

 • Att bidra till global hållbarhet

Människan, djur - fokus hållbarhet

 • Att återfå förlorat djur eller värdesak

 • Att vara förberedd minskar stress när något hänt

 • Att ha kontroll oavsett av tid och plats minskar oro

 • Att undvika att köpa nytt med garantipåminnelse

 • Att förlänga och höja var saks värde med reparationslogg

 • Att dela var saks historia ökar föremålets affektionsvärde

 • Att djur vid dödsfall kommer vidare till ny ägare

 • Att hålla sams om arv

 • Att bidra till ett tryggt och hållbart samhälle


Klicka här för att se allt som ingår

 
Klicka här för att komma till tjänsten och se filmen om varför  

 

Startups: Services
bottom of page