08 - 519 063 00

©2019 by Intercontact AB

Smartinventory®

Vi brinner för ett tryggt & hållbart samhälle

Smartinventory.se ®
DIGIDOG Digitalahundpärmen.se ®
DIGIDOG Digitalabåtkortet.se ®
DIGIHORSE Digitalahästpärmen.se
Efterlyst24 Wanted24 Lost or Stolen Database®

Kopplar med smart funktionalitet dina djur och värdesaker till dig.

 Fakta: Sverige 
2018 anmäldes det ca 17000 bostadsinbrott varav 10000 inbrott var i villa och resterande 7000 i lägenheter. Endast 3% klarades upp. Det stals 65700 cyklar med en uppklaringsprocent på strax över 0%! Det stals 1700 båtar och 2500 båtmotorer, listan av stöld kan göras lång.  Antalet skilsmässor var ca 25000 och dödsfall uppgick till 92000.
Det finns ca 2 miljoner hundar och katter som byter ägare och som ibland springer bort.
  
Problembild & Behov
Vi vet att vi kan drabbas av händelser och att saker går sönder. Vi vet att vi behöver spara kvitton och intyg uppdaterat i säkert förvar och gärna tillhands. Det är jobbigt och tråkigt, det blir liksom inte gjort blev svaret för oss när vi gjorde våra förstudier 2012. Vi vill alla göra en bra affär. Med ett handskrivet kvitto växlar många stulna värdesaker ägare utan någon kontroll.  


Affärsidén och problembild från ett inbrott
Från 6 månader till 1 timme

Konceptet uppstod efter att grundarens föräldrar drabbats av ett inbrott 2011. Det tog under 6 månader enorm kraft och tid att minnas och sammanställa vad som saknades till polis för att kunna efterlysa objekten samt skapa underlag till försäkringsbolag för att få så rätt ersättning, grundaren tänkte, det här måste gå att göra så mycket bättre.
Med nuvarande lösning hade det tagit under 1 timme. Smarta lösningar försvårar bedrägerier och försäljning av stöldgods. 
Nyttan med vår lösning tycker vi talar för sig själv.   

En familjeaffär för livet 
En äkta familjeaffär skapade helheten. Med från början i styrelsen och delaktiga i konceptets helhet fram till 2018 då Smartinventory.se mötte marknaden var grundaren, Björn Reich Husberg, hans syster Annette Strömberg och vid sidan fanns deras föräldrar, Richard och Traudl Husberg

Våra förstudier
I förstudier har fysiskt avstämning längs resan gjorts med utöver ett stort antal människor i olika åldrar från gammal till ung, bl a med polis, säkerhetssamordnare, SSF Stöldskyddsföreningen, Larmtjänst AB, begravningsbyråer.


Lösningen: Ett smart säkert digitalt register dygnet runt
Beroende på händelse och ålder uppskattas och tillför
 våra olika lösningar på flera olika sätt.  
Tjänsten kopplar dina värdesaker och djur på ett strukturerat sätt till dig. Tjänsten passar utmärkt för alla som äger något värdefullt. Smarta lösningar där dina värdesaker med vårt koncepts kontroll hjälper dig att agera vid plötsliga händelser som inbrott eller brand. Här finns dina värdesaker inför en skilsmässa och möjlighet att planera rättvis arvsfördelning innan och efter dödsfall, listan av lösningar är lång. Här nedan har vi listat en del av den positiva påverkan vårt koncept har skapat för användare.

Gediget arbete med kodproffs: 
8 år och lågt räknat 8000 timmar, 7-siffrigt belopp senare når tjänsten marknaden på riktigt. 2012 gjordes förstudier i kombination med kodning. 2014 gjordes beta-tester med Villaägarnas medlemmar i Nynäshamn. 2017 säkerhets-säkrades kod, inloggning, krypterad surf och databas. Vi har varit först ut från första stund med helheten. Vi har känsla för trygghet och hållbara lösningar och inspireras av Globala målen 2030
 Med våra lösningar gör vi allt vi kan kan för att bidra till dem.   

Rättigheter: 
Intercontact AB 556844-2627
Strandvägen 67 115 23 Stockholm  
Äger samtliga rättigheter Tjänsten bidrar såväl ekonomiskt som med mjuka värden positivt till:

Användare​

 • Snabb hantering vid händelse

 • Ett lugn att ha koll på allt av värde

 • Hålla sams med nära och kära

 • Minskad stress när allt är som värst

 • Kontroll på var saks värde

 • Kontroll på vart värdesaken finns

 • Kontroll på garantier

 • Kontroll på intyg för djur

 • Att försvåra häleri

 • Att överlåta stöldmärkta föremål vidare 

 • Färdiga rapporter som sammanställer 

 • Ökad möjlighet att återfå förlorad egendom och djur

 • Lägre försäkringspremier

 • Rätt betald försäkringspremie

 • Lättare dialog om "rätt" ersättning med försäkringsbolag 

 • Kontroll på värdehöjande reparationer

 • Ta tillvara och föra vidare föremåls historia

 • Lättare dialog med släkt med arvsplanering

 • Att bidra till att inte kasta och köpa nytt

 • Att bidra till en trygg och hållbar vardag 

Samhälle brott & polis 

 • Rätt uppgifter vid anmälan

 • Minskat häleri 

 • Färre antal brott, stöld och bedrägerier 

 • Ökat uppklarande

 • Färre antal timmar för utredning

 • Att försvåra för internationella ligor

 • Ökat fortroende för polis​


Försäkringsbolag​

 • Färre antal bedrägerier

 • Lägre försäkringspremier

 • Färre antal timmar att utreda 

 • Förbättrad kundupplevelse


Miljö & Hållbarhet ​​​

 • Att inte kasta och köpa nytt

 • Förlängd livstid på värdesaker

 • Garantireparationer istället för att kastas 

 • Att bidra till global hållbarhet

Människan & Hållbarhet

 • Att hålla sams

 • Att öka var saks värde i generationer

 • Att bidra till ett tryggt och hållbart samhälle ​


Klicka här för att se allt som ingår

 
Klicka här för att komma till tjänsten och se filmen om varför  

 

Vår mission: 
Vi ska bidra till en trygg och hållbar vardag för människor och vår jord 
Vår värdegrund:

 • Trygghet & lugn

 •  Miljö & hållbarhet

 • Kärlek för människa och vår jord

Vår vision:
Att alla använder vårt koncept