08 - 519 063 00

©2019 by Intercontact AB

Innovation med global påverkan

SIIOTECH® Smart Inventory Internet Of Things Technology

 Impact investment
Vi har ämnet till en skalbar global lösning med möjlighet att kraftigt minska belastning på miljö och bidra stort till ökad hållbarhet genom ett optimerat cirkulärt flöde för en produkts rörelse från tillverkning till återvinning. Med hjälp av motiverade användare under en produkts livscykel, och därefter har vi möjlighet att uppnå ett fantastiskt resultat. 

Vi vill göra skillnad på riktigt och letar efter möjligheter att accelerera och ta oss till nästa nivå.

Vi kallar vår teknik för SIIOTECH® (Smart Inventory Internet Of Things Technology) 

En digital plattform och databas för värdesaker och egendom med miljö och hållbarhet som en prioriterad del av sitt befintliga koncept, vårt DNA. Vi inspireras av Globala målen 2030 Med våra lösningar gör vi allt vi kan kan för att bidra till dem och siktar längre än så.

Vi inkluderar även hållbarhet att omfatta människans trygghet i vardagen, upplevelse och påverkan av livets olika skeenden. Vi kallar det för mjuka värden och definierar dem som stress och nedstämdhet som ofta kräver stödåtgärder för att ta sig ur, men också glädje och lycka med att återfå förlorad egendom och ha en kontroll i vardagen.  


Vi har med vårt tankesätt byggt in smarta lösningar att hjälpa och underlätta användarens både väntade händelser och oförväntade genom olika funktioner som ger kontroll och stöd att minska tiden då olika händelser inträffar.

Ett konkret exempel som involverar användare är EFTERLYST24 WANTED24 Lost or Stolen Database® som är ett publikt internationellt stöldregister, vår budbärare av något så mycket mer och större som visar hur vårt koncept integrerar och agerar med andra användare för att få tillbaka förlorad egendom, genom att tänka nytt.

Nästa fas är att föda SIIOTECH
® direkt med produktinformation från tillverkare för att uppnå ett optimerat cirkulärt flöde för en produkts rörelse från tillverkning till återvinning, genom alla livets händelse fram till dess att en produkt med hjälp av användaren, ska återvinnas enligt tillverkaransvar och ny känd teknik.

Som sagt, vi vill göra skillnad på riktigt och letar aktivt efter möjligheter att accelerera och ta oss till nästa nivå.
Logik och mer om plattformen Smartinventory
® finns mer att läsa om här
Hoppas vi väckt intresse och vill boka in en träff för next level in business!